Cookie beleid DCV

De website van DCV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Preventie en integriteit

 DCV PREVENTIE- EN INTEGRITEITSBELEID (versie 08-05-2021)

 

DCV is een voetbalvereniging voor inwoners uit de gemeente Krimpen aan de IJssel en omgeving waar de mogelijkheid is geboden om te kunnen voetballen en/of te ontspannen. Waarbij je thuis voelen en plezier beleven voorop staat. Presteren is geen moeten, maar mogen binnen een veilige omgeving. Binnen onze voetbalvereniging is er daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag:

 

 • Wij keuren iedere vorm van discriminatie, pesten, intimidatie, geweld en uitsluiting af.
 • Wij spreken elkaar aan op ons gedrag en accepteren aangesproken te kunnen worden.
 • Wij maken melding van ongewenste situaties.

 

Gedragscode (trainer, coach of begeleider):

 

 • ZORG VOOR EEN VEILIGE OMGEVING -> Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • KEN EN HANDEL NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN -> Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.
 • WEES ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES -> Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 • WEES BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MAAK GEEN MISBRUIK VAN DE POSITIE-ONGELIJKHEID -> Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties met minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd.
 • RESPECTEER HET PRIVÉLEVEN VAN DE SPORTER -> Dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waar de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer en/of de douche.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN -> Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • WEES EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUD JE VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE VOETBALSPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT -> Gedraagt zich respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • NEEM GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN -> Om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de voetbalsport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • BIED GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN -> Om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • ZIE TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN -> Ziet toe op naleving van reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • WEES OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN -> Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of vertrouwenspersoon.
 • DRINK TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGD GEEN ALCOHOL EN ROOKT NIET. MAAK OOK AFSPRAKEN MET DE JEUGD DIT OOK NIET TE DOEN.

Aannamebeleid

 • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een trainer/begeleider/vrijwilliger.
 • Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd.
 • Indien nodig worden er referenties gevraagd.
 • Indien nodig wordt er een VOG aangevraagd, indien niet in bezit.
 • De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger dient lid te zijn/worden van de vereniging.
 • De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de vereniging.

Vertrouwenspersoon (VCP)

De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie of andere grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

De taken van de VCP zijn:

 • Eerste opvang/aanspreekpunt voor leden die te maken met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
 • Doorverwijzen: de VCP verwijst klager, beschuldigde, vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.
 • Preventieactiviteiten: de VCP zorgt ervoor dat iedereen binnen de vereniging op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd. Ook houdt de VCP zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport. Daarnaast geeft de VCP (on)gevraagd advies aan het bestuur.

 

Contact met VCP: Monica Snoei of Robert Koning is binnen DCV de vertrouwenscontactpersoon. Zij zijn te bereiken via email:[email protected] of via Telnr. Robert: 06-38398572  Monica : 06-25374719

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!