Algemene Leden Vergadering maandag 11 december 2023 - DCV

Sponsors

Algemene Leden Vergadering maandag 11 december 2023

26 oktober 2023 13:30


Alle leden van DCV zijn van harte uitgenodigd op de ALV!
De kantine is vanaf 19:30 uur geopend en de vergadering vangt aan om 20:00 uur.


Agenda

De conceptuele agenda voor de algemene ledenvergadering is:

 • Welkomstwoord bestuur
 • Toelichting op afgelopen jaar
 • Visie bestuur komend jaar
 • Vaststelling notulen vorige 2 algemene ledenvergadering
 • Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
 • Verslag van de kascommissie
 • Goedkeuring financieel jaarverslag / Decharge bestuur
 • Vaststelling contributies seizoen 2024/2025
 • Vaststelling van de begroting 2024/2025
 • Jubilarissen
 • Rondvraag
Documenten

Notulen Algemene ledenvergadering 13 december 2021
Notulen Algemene Ledenvergadering 7 december 2022

Financiele jaarverslagen en begrotingen zijn op te vragen via penningmeester@dcvkrimpen.nl en liggen geprint ter inzage op de ALV.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!