Algemene Leden Vergadering op woensdag 7 december 2022 - DCV

Sponsors

Algemene Leden Vergadering op woensdag 7 december 2022

6 november 2022 19:45


Alle leden van DCV zijn van harte uitgenodigd op de ALV!
De kantine is vanaf 19:30uur geopend en de vergadering vangt aan om 20:00uur.Agenda
De (voorlopige) agenda voor de  algemene ledenvergadering is:

 • Welkomstwoord bestuur
 • Toelichting op afgelopen jaar
 • Visie bestuur komend jaar
 • Vaststelling notulen vorige algemene ledenvergadering
 • Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
 • Verslag van de kascommissie
 • Goedkeuring financieel jaarverslag / Decharge bestuur
 • Vaststelling contributies seizoen 2023/2024
 • Vaststelling van de begroting 2023/2024
 • Jubilarissen
 • Rondvraag
Documenten
Indien u vooraf inzicht wenst te verkrijgen in de notulen van de voorgaande vergadering, de begroting van 2023/2024 en/of in de jaarrekening 2021/2022, stuur dan een bericht naar penningmeester@dcvkrimpen.nl.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!