Sponsors

Vooruitgang vernieuwing complex DCV

19 juni 2021 15:00


Afgelopen week heeft het college van Krimpen aan den IJssel de Kadernota 2022 aan de Raad aangeboden. Deze kadernota wordt op 8 juli in de gemeenteraad behandeld. In deze Kadernota staat een belangrijke paragraaf met betrekking tot onze vereniging.

Na jarenlange onduidelijkheid stelt het College nu aan de raad voor om een heldere keuze te maken m.b.t de verhuizing en/of vernieuwing van de buitensport complexen, waaronder DCV. Het voorstel is om DCV op de huidige locatie te handhaven.
 
In het kort worden aan de gemeenteraad het volgende voorgesteld:
 
- De Gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor de sportvelden, inclusief infrastructuur, van DCV over. Bij overdracht van ons complex komt dus de volledige zorg voor onderhoud en vernieuwing bij de Gemeente te liggen; Dat houdt ook in, dat de zorg voor het parkeerterrein en ontsluiting bij de Gemeente komen te liggen.
 
- De voorwaarde is, dat DCV zelf verantwoordelijk blijft voor het ontwikkelen, onderhouden en/of vernieuwen van hun opstallen, dus kleedkamers en kantine. DCV kan dit doen op basis van hun eigen wensen en eisen, en dragen zelf zorg voor de kosten, de opdracht de uitvoering en toekomstige exploitatie. De Gemeente is bereid om voor de nieuwbouw een lening te verstrekken.
 
Als DCV zien wij dit voorstel van het college als een enorme stap vooruit. Ons overleg met De verantwoordelijk wethouder Coen Derickx is buitengewoon constructief en hij heeft zijn nek uitgestoken door duidelijkheid te creëren voor de sportverenigingen waaronder DCV, iets wat jarenlang niet is gelukt. Wij hopen dan ook dat de Raad het voorstel van het college op 8 juli tijdens de Raadsvergadering overneemt. 
 
Als DCV vertrouwen we er nu op dat we toe gaan werken naar de volgende stappen. Na goedkeuring op 8 juli door de gemeenteraad kan de gemeente in de komende maanden samen met DCV een verkenning uitvoeren naar de definitieve inrichting van het complex Waalplantsoen, zodat er definitieve kostenramingen komen.
 
In de tussentijd werken wij als DCV aan de haalbaarheidsstudie met betrekking tot ontwikkeling van een nieuw clubhuis en kleedkamervertrekken. Hiervoor zullen we een vernieuwende commissie “Nieuwbouw DCV” gaan samenstellen van mensen met de juiste expertise op dit vlak. Wanneer die haalbaarheidsstudie klaar is, zullen wij tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering de stukken aan iedereen presenteren en zullen wij voorstel aan de leden doen voor verdere stappen.
 
Wij zijn dan ook verheugd met deze zeer belangrijke stap in de verkenning en kijken met vertrouwen naar de toekomst!

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!